Psykosocial resurs

Välkommen på besök till vår psykosociala resurs.

Hos oss kan du träffa beteendevetare eller psykolog.

 

Vi erbjuder individell samtalsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) vid psykisk ohälsa till dig som har problem med stress, lätt till måttlig ångest och depression, sömnproblem och livskriser.
Vi erbjuder även i-KBT, internetbaserad KBT.

 

Vi arbetar även med Integrerad beteendehälsa (IBH).

Växjö vårdcentral drivs av: