BVC

 
Distriktssköterska BVC
Annika Jigman

 

Annikas nummer är 0470-339 743.
Telefontid vardagar 8.30-9.00, övrig tid lämna namn och telefonnummer så ringer Annika upp vid tillfälle. 

Barnhälsovården

Välkommen med ditt barn till BVC! Vi följer ert/era barns utveckling och hälsa vid enskilda möten, föräldraträffar eller per telefon. Vi besöker även förskolorna i kommunen. Här arbetar vi för att föräldrar ska känna sig trygga. Vi är till för dig och ditt barns bästa och vill erbjuda en säker och god vård för er. Vi har mycket nära samarbete med vårdcentralens läkare, som är specialister i allmänmedicin.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över när det gäller ditt barns hälsa och utveckling eller om du behöver råd eller stöd i ditt föräldraskap.

 

Vår BVC har flyttat in i nya  lokaler och finns nu på Lärkgatan 4. Du hittar oss på baksidan av Vårdcentralens lokaler, se skyltning. Parkeringsplatser finns på innergården.

Vi erbjuder

  • Regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt
  • Vaccinationer enligt socialstyrelsens vaccinationsprogram
  • Samtal och rådgivning
  • Föräldrautbildning i grupp
  • Hembesök till alla nyfödda och vid åtta månader
  • Spädbarnsmassage. BVC-sköterskan är utbildade instruktörer i spädbarnsmassage. Vi erbjuder kurser till alla nyblivna föräldrar. Spädbarnsmassage ger en god start i livet och är en investering för framtiden.

Sjuka barn hänvisas till vårdcentralen, telefon 0470-339 700.

Länkar

1177 för barn

Amningshjälpen

BRIS Barnens rätt i samhället

Giftinformationscentralen

Spädbarnsmassage

Växjö vårdcentral drivs av: