Information om Coronaviruset Covid-19

 

Vi kan alla hjälpas åt att minska smittspridningen! 

Om du känner dig sjuk -stanna hemma och ring din vårdcentral eller 1177! Vi lotsar dig till vård på ett säkert sätt.
Det är viktigt att du inte åker direkt till en mottagning då du ska undvika att smitta andra. Vi följer noga händelseutvecklingen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. För att få en saklig och korrekt information är det viktigt att du håller dig uppdaterad.

Läs mer om Corona...

 

Välkommen till oss!

Vi som arbetar på Växjö vårdcentral och specialistvården vill hälsa dig varmt välkommen som patient hos oss. Vi är specialutbildad personal som gärna hjälper dig när du behöver stöd och hjälp. Vi jobbar ständigt med att utveckla vårdcentralen och våra mottagningar för att du som patient alltid ska få bästa möjliga vård!

  

facebook

 

Telefon vårdcentral: 0470- 33 97 00

 

Telefon specialistvård: 0470- 33 97 50 (För bokning av tid till hjärtläkare, ortopedläkare, hälsokontroller samt för dig som är avtalskund via företag eller försäkringsbolag)

Provtagning för covid-19, pågående infektion.

Om du har symtom förenliga med Covid 19 ringer du oss och får prata med en sjuksköterska som avgör om du är aktuell för provtagning.

Vi provtar bara dig med pågående symtom och du måste haft symtom i minst 24 timmar och max 10 dygn.

All provtagning sker via egentest som hämtas i speciell ingång på baksidan av vårdcentralen. Tydliga instruktioner medföljer.

Testet är kostnadsfritt.

Kontakta oss på 0470-339700, välj alternativ "Covid-19" 

 

Antikroppstest!

 

Om du är frisk men vill veta om du haft covid-19 tidigare och bildat antikroppar, erbjuder vi dig ett antikroppstest.

Du måste ha varit symptomfri minst 14 dagar för att få ta testet. Antikroppstestet kostar 200 kr och ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du bokar tid via 1177.se och väljer där Achima Care Växjö vårdcentral och ser då också de tider som erbjuds. 

 

Har du inte möjlighet att logga in på 1177.se med en e-legitimation går det bra att ringa vårdcentralen för vidare hjälp.

 

Information ang vaccinering mot Covid 19

Vaccination covid-19

Fas 1 - påbörjades i slutet av december 2020

• Boende på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

• Personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med

någon som tillhör denna riskgrupp.

Information:

Fas 2 - preliminärt i februari 2021

• Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

• Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning

enligt socialförsäkringsbalken.

• Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och

omsorgstagare. (LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.)

Fas 3 - inleds efter fas 2

• Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten. OBS! Det är Ej samma riskgrupp som

vid säsongsinfluensan.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som

inte tillhör en riskgrupp.

Läs mer...

Växjö vårdcentral drivs av: